Serbian – Croatian

MOJA AMBICIJA KAO IZABRANOG PREDSEDNIKA IEEE 2017

 

…je da unapredim IEEE povećanim angažovanjem na podizanju relevantnosti naših programa i podizanjem upotrebne vrednosti članstva.

 

Moj cilj je da osnažim skorašnje inicijative strateškog planiranja Upravnog Odbora IEEE – uskladjivanjem prioriteta, obezbedjivanjem sredstava, finansijskim investicijama i razvojem računarske tehnologije sa dugoročnim korisničkim aspiracijama.

 

Takodje ću raditi na tome da zaštitim ustavna prava našeg članstva braneći organizaciju IEEE zasnovanu na rukovodstvu članstva i ravnoteži izmedju raznih tehničkih aktivnosti i sveukupne regionalne zastupljenosti.

 

CILJEVI

 

Kao izabrani Predsednik IEEE 2017, moj fokus je…

 

POVEĆANJE GLOBALNOG ANGAŽMANA

 

…sa posebnim akcentom na industriju. Kao industrijskom rukovodiocu, jasno mi je da IEEE mora da produbi svoje veze sa sledećom generacijom inženjera praktičara. Kao izabrana Predsednica IEEE 2017, podržaću inicijative na povećanom angažmanu industrijskog članstva i boljem artikulisanju vrednosti koje članstvo u IEEE pruža.

 

STVARANJE RELEVANTNIH SADRŽAJA

 

…stvaranjem poboljšanih aplikacija i specijalizovane prezentacije informacija. Značajne informacije su potrebne u svakom momentu. Da bismo to ostvarili, udružićemo snage sa stručnjacima koji će nam pomoći da napravimo bolje pretraživače baza podataka sa našim sadržajima, pristup internetu, bolje interaktivne karakteristike i razvoj novih mobilnih aplikacija. Kao Predsednik IEEE, pružiću podršku stalnom razvoju novih tehnologija sa osavremenjivanje i preobražaj naših sadržaja i njihove pristupačnosti članstvu.

 

PODIZANJE VREDNOSTI ČLANSTVA U IEEE

 

…povećavanjem agilnosti IEEE u obradi i prezentaciji aktuelnih tema i sadržaja, i stvaranje obrazovnih programa visokog kvaliteta koji će da podržavaju karijere našeg članstva. Moderne inženjerske aktivnosti su zasnovane na saradnji, multidisciplinarnim temama, preduzetničkim i globalnim aktivnostima kojima se menjaju smernice za razvoj obrazovnih inženjerskih programa. Mi ćemo stvoriti nove kvalitete pružanjem okvira za specijalizovano obrazovanje posle formalnog školovanja, zasnovano na priznatoj sertifikaciji IEEE u cilju stvaranja podrške za uspešne inżenjerske karijere naših članova.